ทำข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม. 3 ตอนที่ 1

นี่คือข้อสอบ O-NET (โอเน็ต) ภาษาอังกฤษ ม. 3 ครับ ข้อสอบนื้เป็นข้อสอบปี 53 ตัวนี้ไม่ใช่แนวข้อสอบนะครับ แต่เป็นข้อสอบจริง ๆ ตัวเป็น ๆ ลองมาตะลุยโจทย์กันดูซิ เพื่อเป็นการซักซ้อมการทำข้อสอบจริง ข้อสอบชุดนี้นักเรียนต้องทำให้ถูกทั้งสองข้อย่อย จึงจะได้หนึ่งคะแนน ถ้าผิดข้อใดข้อหนึ่งในข้อย่อย A หรือ B จะไม่ได้คะแนนในข้อนั้น ๆ ลองทำแบบทดสอบออนไลน์ดูครับ

This entry was posted in แนวข้อสอบ O-NET and tagged . Bookmark the permalink.

One Response to ทำข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม. 3 ตอนที่ 1

  1. aonlove says:

    ดีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *