ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษออนไลน์ ปี 52 ม.3 พร้อมเฉลย

มาตะลุยข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษปี 52 ของ ม. 3 กันดีกว่า  เป็นข้อสอบออนไลน์วัดความรู้ความสามารถก่อนลงสอบจริง สอบเสร็จเฉลยให้พร้อมเพื่อเทีียบเปอร์เซ็นต์ว่าอยู่ระดับใด ลองมาทดสอบกันดูนะครับ

ข้อสอบ O-NET (Ordinary National Educational Test) แปลว่า แบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะวัดความรู้ความสามารถทางการศึกษา หลังจากที่เรียนจบระดับชั้นหนึ่ง ๆ ซึ่งในปัจจุบันจะทำการทดสอบนักเรียนในระดับชั้นประุถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6

ข้อสอบ o-net ภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย

This entry was posted in การเรียนการสอน. Bookmark the permalink.

2 Responses to ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษออนไลน์ ปี 52 ม.3 พร้อมเฉลย

  1. methawee says:

    ขอบคุณค่ะ

  2. VONGOLA says:

    ดีครับผม <3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *