ฝึกฝนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผ่านบทเรียนอินเตอร์แอคทิฟ

มาฝึกฝนคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่าน บทเรียนอินเตอร์แอคทิฟนี้ดูครับ เป็นการทดสอบไปในตัวว่าเรารู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษมากน้อยเพียงใด บทเรียนที่สร้างสรรค์ขึ้นมานี้ เพื่อเป็นตัวช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์มากขึ้น สืบเนื่องจากว่านักเรียนรู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษน้อยมาก การฝึกฝนคำศัพท์ผ่านบทเรียนนี้ จะทำให้นักเรียนได้ความรู้คู่กับความสนุกสนานไปในตัว และเคำศัพท์ที่นำมาใช้นี้ เป็นคำศัพท์พื้นฐานที่นักเรียนต้องจดจำให้ได้ เพราะเป็นคำศัพท์พื้นฐานในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว

คลิกเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และบทเรียนภาษาอังกฤษ

This entry was posted in การเรียนการสอน. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *