มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ์ฯ ราชพฤกษ์ 2554 บัตรลด 50 %

งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียติ์ฯ ราชพฤกษ์ 2554 บัตรลด 50 % ตั้งแต่ 8 สิงหาคม 54 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 55 ซื้อบัตรได้ที่ ธนาคารกรุงไทย และไทยทิคเก็ตเมเจอร์

สถานที่จัดงาน

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Theme (แนวคิดหลัก)

Greenitude: Reducing Global Warming to Save Planet Earth and to Improve the Quality of Life ทัศนคติสีเขียว ร่วมสร้างสรรค์แนวคิดรักษ์โลก ตระหนักถึงการช่วยกันลดสภาวะโลกร้อน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของมนุษยชาติ

3Gs

– Generation

– Garden

– Greenitude

การสร้างให้มนุษยชาติรุ่นต่อรุ่น (Generation) รักและอนุรักษ์ต้นไม้ และพืชพรรณต่างๆบนโลก (Garden) เป็นการปลูกฝังทัศนคติสีเขียว (Greenitude) เพื่อร่วมกันปกป้องโลกใบนี้ให้ยั่งยืนตลอดกาล

3Rs

– Reuse

– Reduce

– Recycle

สร้างจิตสำนึกส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ด้วยการใช้ซ้ำ (Reuse) ลดการใช้ (Reduce) และนำกลับมาใช้ใหม่(Recycle) แสดงให้เห็นถึงความสำคัญเร่งด่วนในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

ระดับของการจัดงาน

ระดับ A2/B1

โดยการรับรองจากสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH)

International Association of Horticultural Producers

อ้างอิง
http://www.royalflora2011.com

This entry was posted in ท่องเที่ยว. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *