ยาอันตรายสำหรับเด็ก

ที่มาของภาพ :http://www.our-teacher.com/home/attachment/201001/18/181_1263791308Hj3x.jpg

สิ่งใดมีคุณอนันต์  สิ่งนั้นก็มีโทษมหันต์

ยาก็เหมือนกันครับ มันสามารถบำบัดโรคได้  แต่ถ้าใช้ไม่ถูกต้องก็เป็นอันตรายต่อชีวิตเหมือนกันครับ

บทความวันนี้ขอเสนอยาที่เป็นอันตรายต่อเด็ก ๆ อันเป็นสุดที่รักของพ่อแม่  หากเราไม่มั่นใจก็ควรงดเด็กขาดครับในการซื้อยามาใช้เอง  อย่างน้อย ๆ ควรปรึกษาเภสัชกรที่ขายยาให้เราก่อนจะดีกว่า  การใช้ยาที่ไม่ถูกต้องไม่ใช่อันตรายกับเด็กเท่านั้น  ผู้ใหญ่เองก็เช่นกัน

ข้อห้ามในการใช้ยาสำหรับเด็กได้แก่

 1. ห้ามใช้ยาที่เด็กเคยแพ้มาก่อน ซึ่งหากนำมาใช้อาจก่อให้เกิดอาการที่รุนแรงมากขึ้น ซึ่งคงไม่แปลกใจใช่ไหมเอ่ย  เวลาที่ไปโรงบาลนั้นหน่ะ พยาบาลที่ใจดีมักจะถามเสมอว่า “เคยแพ้ยาอะไรหรือเปล่าคะ” ทั้งนี้เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นนั่นเอง
 2. ห้ามใช้ยาบางชนิดกับเด็กที่มีโรคประจำตัว สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นหากเราไม่ซื้อยาเอง และทุกครั้งที่ไปโรงพยาบาลให้บอกหมอ หรือพยาบาลเลยว่า เด็กน้อยมีโรคประจำตัวอะไร
 3. ห้ามใช้ยาฆ่าเชื้อในกลุ่มเตตร้าไซคลิน เช่น ด็อกซีไซคลิน ในเด็กที่อายุต่ำกว่า เก้าปี เพราะยาจะไปจับกับฟัน  ทำให้ฟันดำถาวร และจะเป็นการรบกวนการเจริญเติบโตของกระดูก
 4. ห้ามใช้ยาแอสไพรินกับเด็กที่อาจเป็นไข้เลือดออก เพราะจำทำให้โรคกำเริบมากขึ้น  และห้ามใช้กับเด็กและวัยรุ่นที่เป็นโรคอีสุกอีใส  เพราะจะทำให้เกิดความผิดปกติทางสมองร่วมกับไตวาย เป็นอันตรายต่อชีวิตได้  ทางเลี่ยงคือซื้อยาพาราเซตตามอลมาใช้ครับ
 5. ห้ามนำยาผู้ใหญ่มาใช้กับเด็ก อันนี้คงไม่มีใครทำนะครับ เพราะตัวยาอาจมีความแรงต่างกันครับ
 6. ห้ามใช้ยาที่หมดอายุ เพราะนอกจากจะไม่เป็นผลต่อการรักษาแล้ว  อาจก่อให้เกิดอันตรายได้

นี่คืออันตรายอันเกิดจากการใช้ยากับเด็ก  แต่เหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเลย  หากเราไม่ซื้อยามาใช้เอง และปฏิบัติตามคำแนะนำของหมอ หรือเภสัชกรอย่างเคร่งครัด

ทิปส์สำหรับป้องกันเหตุการณ์ร้ายอันจะเกิดขึ้น

 • ใช้ยาเท่าที่จำเป็น
 • ไม่ซื้อยามาใช้เอง
 • ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ
 • แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ หากมีโรคประจำตัว หรือแพ้ยาใด ๆ แต่ปกติแพทย์จะเป็นคนถาม
 • อ่านฉลากให้ละเอียด
 • หากมีปัญหาการใช้ยา ให้ปรึกษาเภสัชกรเสมอ

อ่านบทความฉบับสมบูรณ์ไ้ด้จาก นิตยสาร Health Today  March 2010 หน้า 88-89

บทความโดย ภญ.กฤติยา สธนเสาวภาคย์

This entry was posted in สุขภาพ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *