หลักเกณฑ์วิทยฐานะใหม่ จริง ๆ ดาวน์โหลดได้เลย

หลักเกณฑ์วิทยฐานะใหม่ ครับ ดาวน์โหลดไปอ่านดู ครู 6 ปี ก็ทำได้เลยครับ แต่ถ้าจบโท ก็แค่ 4 ปี เอง หวังว่าคุณครูคงเตรีิยมเก็บงานให้พร้อมนะครับ ถึงเวลาก็ยื่นได้เลย

– หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะตำแหน่งครู.pdf
– หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา.pdf
– หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา.pdf

– หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะตำแหน่งศึกษานิเทศก์.pdf

– หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะตำแหน่ง รอง ผอ.สพท.pdf

– หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะตำแหน่ง ผอ.สพท.pdf

– แบบเสนอขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ.pdf
– แบบรายงานเพื่อขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ.pdf

This entry was posted in การเรียนการสอน. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *