การสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยเกม : Chain Word

นักเรียนบ้านสะเดาใหญ่

การสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยเกม Chain Word ??

จุดมุ่งหมายของการเล่นเกม Chain Word นี้เพื่อเป็นการทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  หรือเพื่อทดสอบความรู้ด้านคำศัพท์ก็ได้

วิธีการเล่น

ให้ต่อคำศัพท์โดยยึดอักษรตัวสุดท้ายของคำก่อน  มาเป็นตัวแรกของคำถัดไป เช่น

dog  > go > on > nose > eleven > nice ….

1. ให้นักเรียนทุกคนยืนขึ้น

2. คำแรกอาจกำหนดโดยครูแล้วให้นักเรียนคนแรกเริ่มเล่นแล้ววนจนครบทุกคน

3.  นักเรียนคนใดตอบไม่ได้ให้นั่งลง

4. เล่นไปเรื่อย จนกว่าจะเหลือคนสุดท้าย  จึงจะจบเกม  และได้ผู้ชนะ

ในกรณีที่เล่นกับเด็กเล็ก  ครูอาจเขียนคำศัพท์บนกระดานก็ได้  เพื่อให้นักเรียนได้เห็นคำศัพท์  เพราะนักเรียนอาจสะกดคำไม่เก่ง

คำศัพท์ที่นำมาใช้อาจกำหนดเป็นหมวดหมู่ก็ได้  เช่น คำนาม คำกริยา เป็นต้น  แต่ถ้าระบุเจาะจงมากไป คำศัพท์ที่จะเล่นอาจมีน้อย

This entry was posted in การเรียนการสอน and tagged . Bookmark the permalink.

One Response to การสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยเกม : Chain Word

  1. ศิริรัตน์ ทองลอย says:

    สวัสดีคะ ศิริรัตน์ ทองลอย จากโรงเรียนสะเดาใหญ่ค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *