แบบฝึกหัดออนไลน์ Verb to Be

1
69

นักเรียนหรือผู้ที่สนใจในการศึกษาภาษาัอังกฤษด้วยตนเอง สามารถเข้าศึกษาได้ครับ เป็นแบบฝึกหัด interactive ที่สามารถโต้ตอบกับผู้เรียนได้ แบบฝึกหัดออนไลน์มีข้อดีคือสามารถเข้าศึกษาได้เองทุกที่ทุกเวลา ที่มีระบบเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตครับ วันนี้เอาแบบฝึกหัดมาเสนอเรื่อง Verb to Be ลองดูครับ

เข้าสู่บทเรียน Verb to Be

1 COMMENT

  1. The data is very interesting for young leaner
    for improving to understand english very quikly
    thanks and regards

LEAVE A REPLY