ไวยากรณ์อังกฤษง่าย ๆ สไตล์ครูนพ A/An: Level 1

A กับ An คือ อะไร ?

สองคำนี้เขาเรียกว่า article (อาร์ทิเคิล)  แน๊ะ ก็ยังงงอยู่ดี  เอาเป็นว่า สองคำนี้เรียกกันง่าย ๆ ว่า คำนำหน้านาม แล้วกัน

เป็นที่สังเกตุอยู่อย่างหนึ่งว่าประเทศในโซนเอเชีย จะไม่มีคำนำหน้านาม ไม่ว่าจะเป็นจีน หรือ ญี่ปุ่น และอีกหลาย ๆ ประเทศ รวมทั้งไทยก็ดี  ซึ่งผิดกับประเทศในโซนยุโรป

สรุปว่า A กับ An เรียกให้เข้าใจง่าย ๆ ว่า  “คำนำหน้านาม” นะครับ

แล้วสองคำนี้ อ่านว่าอะไร และแปลว่าอย่างไร ?

A อ่านว่า เอ แต่เวลาอ่านจริง ๆ ในรูปประโยค จะอ่านว่า อะ (ไม่ใช่แต่ใกล้เคียง เพราะสระนี้ไม่มีในภาษาไทย)

An อ่านว่า แอน แต่เวลาอ่านจริง ๆ ในรูปประโยค จะอ่านว่า อัน (ไม่ใช่แต่ใกล้เคียง เพราะสระนี้ไม่มีในภาษาไทย)

สองคำนึ้แปลว่า หนึ่ง ครับ

การใช้ A กับ An แตกต่างกันไหมเอ่ย ?

แตกต่างแน่นอนครับ  หลักการใช้มีดังนี้

 • a ใช้นำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ  หรือเสียงพยัญชนะ
 • an ใช้นำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยสระ  หรือเสียงสระ

เดี๋ยวก่อน สระและพยัญชนะคืออะไร แล้วเสียงสระและเสียงพยัญชนะเป็นยังไง

 • สระคือ a e i o u
 • พยัญชนะคือ ตัวที่เหลือทั้งหมดจากสระ
 • เสียงพยัญชนะหมายความว่า ตัวของมันเองเป็นสระแต่ออกเสียงเป็นพยัญชนะ
 • เสียงสระหมายความว่า ตัวของมันเองเป็นพยัญชนะแต่ออกเสียงเป็นสระ

มีวิธีสังเกตุตรงไหนหรือเปล่าว่า ตัวไหนเสียงสระ ตัวไหนเสียงพยัญชนะ

ให้สังเกตุที่คำอ่านของมันจากพจนานุกรมครับ ถ้าคำไหนที่ตัวแรกเป็น อ อ่าง ถือว่าเป็นเสียงสระ ให้ใช้ an นำหน้าได้เลย เช่น

ant  แือ้นท  : an ant  อ่านว่า แอน แน๊นท มดหนึ่งตัว

egg  เก  : an egg  อ่านว่า แอน เนก ไข่หนึ่งฟอง

ice cream ไสกรีม : แอน ไนสกรีม ไอศกรีม หนึ่งแท่ง

orange  อรินจ : แอน นอรินจ ส้มหนึ่งผล

umbrella  อัมเบร็ลละ : แอน นัมเบร็ลละ ร่มหนึ่งคัน

ส่วนคำใดที่คำขึ้นต้นไม่ใช่  อ อ่าง ถือว่าเป็นเสียงพยัญชนะ  ให้ใช้ a นำหน้า  เช่น

cat  แค็ท :   a cat อ่านว่า  อะ  แค็ท แมวหนึ่งตัว

dog อก :  a dog อ่านว่า  อะ  ดอก สุนัขหนึ่งตัว

boy อย :   a boy อ่านว่า อะ  บอย เด็กชายหนึ่งคน

school  กูล :  a school อะ  สกูล โรงเรียนแห่งหนึ่ง

หมายเหตุ :: มีอยู่สองตัวเท่านั้นที่อาจเป็นปัญหาว่าจะใช้  a หรือ an นำหน้าดี นั่นคือ h และ u เพราะสองตัวนี้ สามารถอ่านออกเสียงสระ  หรือพยัญชนะก็ได้  ให้สังเกตเอาแล้วกัน เช่น

house  เาส  :  a house อ่านว่า อะ  เฮาส บ้านหนึ่งหลัง

hour  เาเวอะ : an hour อ่านว่า แอน เนาเวอะ หนึ่งชั่วโมง

uncle อังเคิล :  an uncle อ่านว่า แอน  นังเคิล ลุงหนึ่งคน

university ยูนิเวอซิททิ :  a university อ่านว่า  อะ  ยูนิเวอซิททิ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

ทำไม an ant จึงอ่านว่า แือน แน๊นท ทำไมไม่อ่านว่า แอน แอนท์

หลักภาษาเรียกว่า linking sound คือการเชื่อมกันของการออกเสียง  ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการออกเสียงนั่นเอง  ซึ่งมีหลักง่าย ๆ คือคำใดที่ขึ้นต้นด้วย  อ อ่าง ให้ตัด  อ  อ่าง ออก แล้วนำตัวสะกดตัวหน้ามาใส่แทน  (เดี๋ยวค่อยเรียนรู้ทีหลังครับ)  เช่น

come on ถ้าอ่านทีละคำ  จะอ่านว่า คัม  ออน แต่การออกเสียงจริง ๆ ให้ตัด  อ  อ่าง ออก แล้วนำตัวสะกดตัวหน้า คือ  ม ม้า มาใ่ส่แทน  ก็จะอ่านได้ว่า คัม  มอน ที่เราเคยได้ยินกันไง

ข้อควรจำ::

ในกรณีต่อไปนี้จะเติมอะไรดี

…….big egg

…….orange cat

……..small umbrella

ถ้าเป็นเช่นนี้  ให้ยึดคำที่อยู่ข้างหน้าแทน คือคำว่า  big, orange และ small

a big egg  อ่านว่า อะ บิก แค็ท  ไข่ใบใหญ่

an orange cat  อ่านว่า แอน  ออรินจ  แค็ท

a small umbrella  อ่านว่า  อะ  สมอลล อัมเบร็ลละ

ตัวอย่างประโยคการใช้ A /An

I like a big cat

อาย ไลค คะ บิก แค็ท (ฉันชอบแมวตัวใหญ่ตัวหนึ่ง)

An orange dog is very strong.

แอน นอรินจ ดอก กิส เวริ สตรอง (สุนัขตัวสีส้มตัวหนึ่งแข็งแรงมาก)

My uncle is eating an apple.

มาย ยังเคิล ลิส ซีททิง แงน แนพเพิล (คุณลุงของฉันกำลังกินแอปเปิ้ลหนึ่งลูก)

สรุปสั้น ๆ คือ An นำหน้าเสียง สระ / A นำหน้าเสียงพยัญชนะครับ

หลังจากจบบทเรียนนี้แล้ว ลองทำแบบทดสอบดูซิครับ

แบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  อาร์ทิเคิล A/ An level 1

This entry was posted in ไวยากรณ์อังกฤษ Level 1 and tagged . Bookmark the permalink.

5 Responses to ไวยากรณ์อังกฤษง่าย ๆ สไตล์ครูนพ A/An: Level 1

 1. inuyashaploy says:

  ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่สอนง่ายๆแบบนี้ เข้าใจขึ้นเยอะเลยค่ะ

 2. ยุ้ย says:

  thank you ^^

 3. ขอบคุณมากน่ะค่ะ ครูนพ ทำให้ดิฉันเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นเยอะจริงๆค่ะ

 4. SIVAKORN9 says:

  ขอบคุณค้าบบ บบ !
  Thank you.

 5. อาร์ทิเคิล says:

  เข้าใจ ละเอียดดีครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *