ไวยากรณ์อังกฤษง่าย ๆ สไตล์ครูนพ Nouns: Level 1

ไวยากรณ์อังกฤษ Nouns Level one

คำนาม คือ อะไร ?

ก่อนอื่นลองหลับตาสักสองสามวินาที แล้วลืมตาขึ้น…………..หลังจากนั้นลองมองไปรอบ ๆ ตัวดูซิ

เห็นอะไรบ้างเอ่ย ??  สิ่งที่เราเห็น และจับต้องได้ทั้งหมดนั่นแหละคือคำนามครับ เช่น

cat  แค็ท  แมว

car คา  รถยนต์

boy บอย  เด็กชาย

school  สกูล  โรงเรียน

สรุปแล้ว  คำนามคือ คำที่ใช้แทนคน  สัตว์  สิ่งของ และสถานที่ ครับ

คำนามของภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่างกันตรงไหน ?

นี่แหละคือประเด็นสำคัญที่สร้างความปวดหัวให้กับคนไทย  เพราะว่าคำนามในภาษาไทยนั้น  นามที่เป็นเอกพจน์และพหูพจน์  เป็นตัวเดียวกัน เช่น เป็ดหนึ่งตัว  เป็ดสิบตัว ในขณะที่ภาษาอังกฤษนั้นบางคำก็ไม่เปลี่ยน  บางคำเติม s  บางคำเติม es บางคำตัด  y  ออกแล้วเติม ies และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งเราจะได้เรียนรู้กันอย่างแจ่มแจ้งเลยครับ

เดี๋ยวก่อน เอกพจน์และพหูพจน์คืออะไร ?

พจน์ แปลว่าคำพูด หรือถ้อยคำ

เอก แปลว่า  หนึ่ง

พหู แปลว่า  หลาย

ในทางไวยากรณ์นั้น  เอกพจน์หมายถึง  จำนวนเพียงจำนวนเดียว หรือพูดสั้น ๆ ก็คือ ตัวเดียว อันเดียวนั้นแหละ  ส่วนพหูพจน์ก็ตรงกันข้ามกัน  คือจำนวนมาก  หรือหลายตัว  หลายอันนั่นเอง

ดังนั้น  คำนามเอกพจน์ หมายถึงคำนามที่มีเพียงจำนวนเดียว (อันเดียว)  คำนามพหูพจน์  คือคำนามที่มีหลายจำนวน (หลายอัน)

คำนามเอกพจน์และพหูพจน์ต่างกันอย่างไร

คำนามเอกพจน์และพหูพจน์  ในภาษาอังกฤษค่อนข้างสร้างความสับสน  ให้กับนักเรียนไทยค่อนข้างมาก  เพราะคำนามบางคำเติม s บางคำ เติม es  หรือบางคำก็คงรูปไว้  ซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาในระดับสูง ๆ ต่อไป

สำหรับคำนามใน  Level 1 นี้  ขอให้นักเรียนได้เรียนรู้คำนามเอกพจน์  และพหูพจน์ในระดับง่าย ๆ ก่อนนะครับ

คำนามเอกพจน์คือ  คำนามที่ไม่มีการเติม S

ส่วนคำนามพหูพจน์  คือคำนามที่มี S ต่อท้ายครับ

มาดูตัวอย่างคำนามเอกพจน์  และพหูพจน์กันครับ

เอกพจน์ พหูพจน์ คำอ่าน ความหมาย
sister

boy

teacher

cat

dog

bird

egg

pen

house

school

market

bank

sisters

boys

teacher

cats

dogs

birds

eggs

pens

houses

schools

markets

banks

ซิสเตอะ

บอย

ทีชเชอะ

แค็ท

ดอก

เบิด

เอก

เพ็น

เฮาส

สกูล

ม๊าคิท

แบ็งค

พี่สาว

เด็กชาย

ครู

แมว

สุนัข

นก

ไข่

ปากกา

บ้าน

โรงเรียน

ตลาด

ธนาคาร

ความหมายของคำนามเอกพจน์ และพหูพจน์ต่างกันหรือเปล่า

ต่างกันครับ  เวลาที่นักเรียนแปลเป็นไทยให้แปลดังนี้ครับ

cat ให้แปลว่า  แมว เช่น  a cat  แมว หนึ่งตัว  (การใช้ a/ an จะได้เรียนบทถัดไป)   my cat  แมวของฉัน เป็นต้น

ส่วน cats ให้แปลว่า แมวหลายตัว  แต่ถ้ามีคำบ่งบอกจำนวนอยู่ด้วย  คำว่าหลายตัวไม่ต้องแปลก็ได้ครับ เช่น  ten cats แมวสิบตัว  many cat แมวหลายตัว (คำว่า many แปลว่า หลายอยู่แล้ว )

ส่วนคำอื่น ๆ ก็ทำนองเดียวกันครับ

ตัวอย่างประโยคคำนามเอกพจน์ และพหูพจน์

A boy is swimming.

อะ บอย ยิส สวิมมิง (เด็กชายคนหนึ่งกำลังว่ายน้ำ)

Boys are swimming.

บอยส ซา สวิมมิง (เด็กชายหลายคนกำลังว่ายน้ำ)

I have one cat.

อาย แฮฝ วัน แค็ท (ฉันมีแมวหนึ่งตัว)

You have five cats.

ยู แฮฝ ไฟฝ แค็ทส (คุณมีแมวห้าตัว)

My house is small.

มาย เฮาส ซิส สมอล (บ้านของฉันหลังเล็ก)

There are ten houses in town.

แด รา เท็น เฮาสิซ ซิน ทาวน (มีบ้านสิบหลังในเมือง)

สังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างคำนามของภาษาไทย  กับภาษาอังกฤษหรือยังเอ่ย

คำนามในภาษาไทยไม่มีการเปลี่ยนรูปแต่อย่างใด  ในขณะที่คำนามในภาษาอังกฤษนั้น แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด  คำนามเอกพจน์และพหูพจน์  ยังไม่จบนะครับ  กรุณาศึกษาหัวข้อถัดไปครับ

แบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ คำนาม (nouns) level 1

ไวยากรณ์อังกฤษง่าย ๆ สไตล์ครูนพ นามเอกพจน์ พหูพจน์  level 2

This entry was posted in ไวยากรณ์อังกฤษ Level 1 and tagged . Bookmark the permalink.

3 Responses to ไวยากรณ์อังกฤษง่าย ๆ สไตล์ครูนพ Nouns: Level 1

  1. Pingback: ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิดหรอก จะบอกให้ | โอปอจังดอทคอม

  2. Pingback: Countable & Uncountable- นามนับได้ นับไม่ได้ดูตรงนี้ครับ | โอปอจังดอทคอม

  3. ice says:

    ขอบคุณครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *