ไวยากรณ์อังกฤษง่าย ๆ สไตล์ครูนพ นามเอกพจน์/พหูพจน์ Level 2

คำนามเอกพจน์ และพหูพจน์คืออะไร

นามเอกพจน์ (singular) คือ  คำนามที่มีเพียงจำนวนเดียว

นามพหูพจน์ (plural) คือ  คำนามที่มีสองจำนวนขึ้นไป

(เอก แปลว่า หนึ่ง ส่วนพหูแปลว่าหลาย)

คนเดียว  เช่น  a man, a doctor

ตัวเดียว  เช่น  a dog, a pig, a bird

อันเดียว  เช่น  a apple, a book,  a car

สถานที่เดียว  เช่น  a school, a bank

หลายคน เช่น   men, doctors

หลายตัว เช่น  dogs, pigs, birds

หลายอัน เช่น  apples, books,  cars

หลายสถานที่ เช่น  schools, banks

มีวิธีการสังเกตอย่างไรว่าตัวใดคือนามเอกพจน์  ตัวใดคือนามพหูพจน์

นามเอกพจน์  คือนามที่ไม่มี  s ต่อท้าย เช่น a cat, an apple, a man

นามพหูพจน์ คือนามที่มี s ต่อท้าย  เช่น cats, apples

วิธีการนี้มีความแม่นยำสูงถึง  90  % กว่า ๆ  แต่มีนามบางตัวที่เป็นพหูพจน์ได้แม้ไม่มี s ต่อท้าย  และมีนามบางตัวที่มี  s ต่อท้าย  แต่กลับเป็นนามเอกพจน์เฉยเลย ซึ่งเราจะได้เรียนรู้ตัวที่สำคัญ ๆ ทั้งหมดเลยครับ

การแปลงนามเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์

1. โดยปกติจะเติม s ต่อท้าย  เช่น

dog = dogs  ดอกส  สุนัข

teacher = teachers ทีชเชอส  ครู

pen = pens เพ็นส  ปากกา

bank = banks แบ็งคส  ธนาคาร

คำที่ลงท้ายด้วย se, ce, ze ให้ออกเสียงท้ายคำว่า เซ็ส ด้วยนะครับ

house = houses  เฮาเซ็ส  บ้าน

horses = horses ฮอเซ็ส  ม้า

size = sizes ไซเซ็ส  ขนาด

face = faces เฟสเซ็ส  หน้า

2. คำนามที่ลงท้ายด้วย s, x, z, ch, sh ให้เติม es เวลาอ่านจะลงท้าย  ด้วยเสียง เซ็ส หรือ เช็ส

bus =buses บัสเซ็ส  รถบัส

glass = glasses กสาเซ็ส  แก้ว

box = boxes  บ็อกเซ็ส  กล่อง

buzz = buzzes บัสเซ็ส  รถบัส

watch = watches ว็อชเช็ส  นาฬิกา

match = matches แม็ชเช็ส  ไฟแช็ค

church = churches เชิชเช็ส  โบสถ์

dish = dishes ดิชเช็ส  จาน

brush = brushes บรัชเช็ส  แปรง

3.  คำนามที่ลงท้ายด้วย y ต้องวิเคราะห์ให้ดีนะครับ เพราะว่า

ถ้าหน้า  y เป็นสระ ( a, e, i, o, u)  ให้เติม  s  ได้เลย แต่

ถ้าหน้า  y เป็นพยัญชนะ ให้เปลี่ยน  y  เป็น i แล้วเติม es

day = days  เดส  วัน

toy  = toys  ทอยส  ของเล่น

key = keys  คีส  ลูกกุญแจ

monkey = monkeys มังคีส  ลิง

baby = babies เบบีส  เด็กทารก

city  =  cities  ซิททีส  เมือง

country = countries  คันทรีส  ประเทศ

fly =  flies ฟลายส  แมลงวัน

story = stories สตอรีส  เรื่องราว

lady = ladies เลดีส  สุำภาพสตรี

4.  นามที่ลงท้ายด้วย o ค่อนข้างจะยากสักหน่อย เพราะบางตัวเติม s

บางตัวเติม es บางตัวเติมได้ทั้ง s และ es ซึ่งต้องจดจำตัวที่สำคัญดังนี้

radio = radios  เรดิโอส  วิทยุ

kilo  = kilos คิโลส กิโล

studio = studios สตูดิโอส  สตูดิโอ

bamboo = bamboos แบมบูส  ไม้ไผ่

solo = solos  โซโลส  การแสดงเดี่ยว

piano = pianos พิแอโนส  เปียโน

zero = zeros เซียโรส  ศูนย์

photo = photos  โฟโทส  ภาพ

kangaroo = kangaroos แค็งกะรูส  จิงโจ้

zoo = zoos สูส  สวนสัตว์

นามที่เติม es ที่สำคัญมีดังนี้

hero = heroes  เฮียโรส  วีรบุรุษ

potato = potatoes  พะเทโทส  มะเขือเทศ

tomato = tomatoes ทะเมโทส  มันฝรั่ง

นามที่ได้ทั้ง s และ es ที่สำคัญมีดังนี้

mosquito = mosquitos, mosquitoes มอสควิโทส  ยุง

buffalo  = buffalos, buffaloes  บัฟฟะโลส  ควาย

mango = mangos, mangoes  แมงโกส  มะม่วง

volcano = volcanos, volcanoes  วอลเคโนส  ภูเขาไฟ

ตัวอย่างประโยคการใช้คำนามเอกพจน์ และพหูพจน์

A red radio is quite expensive.
อะ เรด เร๊ดิโอ วิส คไวท ทิกซเป็๊นซิฝ (วิทยุสีแดงราคาค่อนข้างแพง)

Two black radios on the table are from Japan.
ทู แบล็ค เรดิโอส สอน เดอะ เท๊เบิล ลา ฟรอม จะแพ๊น ( วิทยุสีดำสองเครื่องบนโต๊ะ มาจากญี่ปุ่น)

My house is very small but their houses are big.
มาย เฮาส สิส เฝ๊ริ สมอล บัท แด เฮ๊าเซ็ส สา บิก ( บ้านของฉันเล็กมาก แต่บ้านของพวกเขาใหญ่)

All babies in this country are sweet.
ออล เบ๊บิส สิน ดิส คั๊นทริ ยา สวีท (เด็กทุกคนในประเทศนี้น่ารัก)

This entry was posted in ไวยากรณ์อังกฤษ Level 2 and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to ไวยากรณ์อังกฤษง่าย ๆ สไตล์ครูนพ นามเอกพจน์/พหูพจน์ Level 2

  1. may says:

    ยอดมากมากเลย

  2. ...... says:

    ใจมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *