Category Archives: ภาษาไทย

แบบฝึกเขียนพยัญชนะไทย ข ไข่ พร้อมระบายสีให้สวยงาม

แบบฝึกเขียนพยัญชนะไทยสำหรับเด็กอนุบาลประจำวันนี้ ขอเสนอ แบบฝึก ข ไข่ ขอให้เพื่อน ๆ ตั้งใจฝึกฝนนะครับ เพื่อฝึกฝนกล้ามเนื้อมือให้แข็งแรง เพื่อน ๆ สามารถระบายสีภาพประกอบให้สวยงามได้อีกด้วย เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กันกับ โอปอนะครับ ชมวีดีโอการเขียน ข ไข่ ขนาดจริง คลิกเลยจ๊า

Posted in ภาษาไทย | Leave a comment

แบบฝึกเขียนพยัญชนะไทย ก ไก่ พร้อมระบายสีให้สวยงาม

ชมวีดีโอการเขียน ก ไก่ พร้อมแบบฝึกหัด คลิกเลยจ๊า แบบฝึกเขียนพยัญชนะไทยสำหรับเด็กอนุบาลประจำวันนี้ ขอเสนอ แบบฝึก ก ไก่ ขอให้เพื่อน ๆ ตั้งใจฝึกฝนนะครับ เพื่อฝึกฝนกล้ามเนื้อมือให้แข็งแรง เพื่อน ๆ สามารถระบายสีภาพประกอบให้สวยงามได้อีกด้วย  ตอนนี้โอปอกำลังอยู่ชั้นอนุบาลเอง  เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กันกับ โอปอนะครับ

Posted in ภาษาไทย | 1 Comment