Category Archives: สนุกกับคำศัพท์สำหรับเด็ก

สนุกกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก: Farm Animals-สัตว์ฟาร์ม

สนุกสนานกับเกมส์  คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Farm Animals – สัตว์ฟาร์ม  เป็นเกมส์ที่สร้างสรรค์ให้กับเด็ก ๆ ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำคัญอย่างยิ่ง  สำหรับนักเรียนที่ต้องการเก่งภาษาอังกฤษ  เพราะคนที่รู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษมาก ๆ จะได้เปรียบในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  และสามารถทำคะแนนได้ดีกว่าด้วย

Posted in สนุกกับคำศัพท์สำหรับเด็ก | Tagged | Leave a comment

สนุกกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก: Pets-สัตว์เลี้ยง

สนุกสนานกับเกมส์  คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Pets – สัตว์เลี้ยง  เป็นเกมส์ที่สร้างสรรค์ให้กับเด็ก ๆ ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำคัญอย่างยิ่ง  สำหรับนักเรียนที่ต้องการเก่งภาษาอังกฤษ  เพราะคนที่รู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษมาก ๆ จะได้เปรียบในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  และสามารถทำคะแนนได้ดีกว่าด้วย

Posted in สนุกกับคำศัพท์สำหรับเด็ก | Tagged | 1 Comment