Category Archives: อนุบาล

แบบฝึกหัดอนุบาลมากมายกว่า 40 แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดอนุบาลมากมายกว่า 40 แบบฝึกหัด ใบงานให้นักเรียนอนุบาลได้ฝึกฝน เรียนรู้ฝ่านไบงานต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นสู่ระดับชั้นสูงๆขึ้นไป แบบฝึกหัดอนุบาล 1.ใบงานลากเส้นตามรอยประ1 2.ใบงานลากเส้นตามรอยประ2 3.ใบงานเกมการศึกษาจับคู่พยัญชนะไทยกับภาพ 4.แบบฝึกคัดเลขไทย-อารบิก 5.แบบฝึกจับคู่ภาพกับพยัญชนะไทย 6.แบบฝึกคัดลายมือพยัญชนะไทยแบบหัวเหลี่ยม 7.แบบฝึกคัดลายมือ ก-ฮ แบบหัวกลม 8.ใบงานสัปดาห์ที่1-2 แรกรับประทับใจ 9.ใบงานสัปดาห์ที่3 ชื่อนั้นสำคัญไฉน 10.ใบงานสัปดาห์ที่4 โรงเรียนของเรา 11.ใบงานสัปดาห์ที่5 เด็กดีมีวินัย 12.ใบงานสัปดาห์ที่6 ปลอดภัยไว้ก่อน 13.ใบงานสัปดาห์ที่7หนูทำได้ 14.ใบงานสัปดาห์ที่8 หนูน้อยน่ารัก 15.ใบงานสัปดาห์ที่9 วันอาสาฬหบูา-วันเข้าพรรษา 16.ใบงานสัปดาห์ที่10 อวัยวะและการดูแลรักษา 17.ใบงานสัปดาห์ที่11 หนูน้อยนักสัมผัส 18.ใบงานสัปดาห์ที่12 กินดีอยู่ดีมีสุข 19.ใบงานสัปดาห์ที่13 วันแม่ 20.ใบงานสัปดาห์ที่14 … Continue reading

Posted in อนุบาล | Tagged | Leave a comment