ลิขสิทธ์

สื่อต่าง ๆ ที่สร้างสรรค์โดย oporjang.com

สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537

บทความหรือเรื่องราวที่สร้างสรรค์โดย oporjang.com

สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ตราบใดที่ไม่เป็นไปเพื่อการพาณิชย์

บทเรียนและแบบฝึกต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ได้ฟรี และไม่จำกัด เพื่อการเรียนการสอนเท่านั้น

เว็บมาสเตอร์ที่นำข้อมูลไปใช้  กรุณาลิงค์มายังหน้าต้นฉบับด้วย  เพื่อให้เกียรติ แก่ผู้สร้างสรรค์ผลงานที่แท้จริง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *