ดาวน์โหลดเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ ปี 2554 ครั้งที่ 61

ดาวน์โหลดเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชการระดับภาค ปีกรศึกษา 2554 ครั้งที่ 61

การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

>>ดาวน์โหลดเกณฑ์การแข่งขัน<<

การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

>>ดาวน์โหลดเกณฑ์การแข่งขัน<<

การแข่งขันระดับปฐมวััย

>>ดาวน์โหลดเกณฑ์การแข่งขัน<<

การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขพลศึกษา

>>ดาวน์โหลดเกณฑ์การแข่งขัน<<

การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

>>ดาวน์โหลดเกณฑ์การแข่งขัน<<

การแข่งขันประดิษฐ์ใบตองแก้ไข

>>ดาวน์โหลดเกณฑ์การแข่งขัน<<

การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

>>ดาวน์โหลดเกณฑ์การแข่งขัน<<

การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

>>ดาวน์โหลดเกณฑ์การแข่งขัน<<

การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

>>ดาวน์โหลดเกณฑ์การแข่งขัน<<

การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

>>ดาวน์โหลดเกณฑ์การแข่งขัน<<

การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

>>ดาวน์โหลดเกณฑ์การแข่งขัน<<

This entry was posted in การเรียนการสอน. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *