เกมศึกษา: ฝึกออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษทั้ง 26 ตัว ผ่านเกมสนุก ๆ

ฝึกออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษผ่านเกมศึกษาสนุก ๆ  ให้เด็ก ๆ คลิกพยัญชนะแต่ละตัวเพื่อฟังการออกเสียงที่ถูกต้อง  หลังจากนั้นคลิกที่ Click here to play เพื่อเล่นเกมครับ

source: http://www.learnenglish.org.uk/kids/phonics/index_obtree.html

This entry was posted in เกมศึกษาสำหรับเด็ก and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *