ยาอันตรายสำหรับเด็ก

ที่มาของภาพ :http://www.our-teacher.com/home/attachment/201001/18/181_1263791308Hj3x.jpg

สิ่งใดมีคุณอนันต์  สิ่งนั้นก็มีโทษมหันต์

ยาก็เหมือนกันครับ มันสามารถบำบัดโรคได้  แต่ถ้าใช้ไม่ถูกต้องก็เป็นอันตรายต่อชีวิตเหมือนกันครับ

บทความวันนี้ขอเสนอยาที่เป็นอันตรายต่อเด็ก ๆ อันเป็นสุดที่รักของพ่อแม่  หากเราไม่มั่นใจก็ควรงดเด็กขาดครับในการซื้อยามาใช้เอง  อย่างน้อย ๆ ควรปรึกษาเภสัชกรที่ขายยาให้เราก่อนจะดีกว่า  การใช้ยาที่ไม่ถูกต้องไม่ใช่อันตรายกับเด็กเท่านั้น  ผู้ใหญ่เองก็เช่นกัน

ข้อห้ามในการใช้ยาสำหรับเด็กได้แก่

 1. ห้ามใช้ยาที่เด็กเคยแพ้มาก่อน ซึ่งหากนำมาใช้อาจก่อให้เกิดอาการที่รุนแรงมากขึ้น ซึ่งคงไม่แปลกใจใช่ไหมเอ่ย  เวลาที่ไปโรงบาลนั้นหน่ะ พยาบาลที่ใจดีมักจะถามเสมอว่า “เคยแพ้ยาอะไรหรือเปล่าคะ” ทั้งนี้เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นนั่นเอง
 2. ห้ามใช้ยาบางชนิดกับเด็กที่มีโรคประจำตัว สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นหากเราไม่ซื้อยาเอง และทุกครั้งที่ไปโรงพยาบาลให้บอกหมอ หรือพยาบาลเลยว่า เด็กน้อยมีโรคประจำตัวอะไร
 3. ห้ามใช้ยาฆ่าเชื้อในกลุ่มเตตร้าไซคลิน เช่น ด็อกซีไซคลิน ในเด็กที่อายุต่ำกว่า เก้าปี เพราะยาจะไปจับกับฟัน  ทำให้ฟันดำถาวร และจะเป็นการรบกวนการเจริญเติบโตของกระดูก
 4. ห้ามใช้ยาแอสไพรินกับเด็กที่อาจเป็นไข้เลือดออก เพราะจำทำให้โรคกำเริบมากขึ้น  และห้ามใช้กับเด็กและวัยรุ่นที่เป็นโรคอีสุกอีใส  เพราะจะทำให้เกิดความผิดปกติทางสมองร่วมกับไตวาย เป็นอันตรายต่อชีวิตได้  ทางเลี่ยงคือซื้อยาพาราเซตตามอลมาใช้ครับ
 5. ห้ามนำยาผู้ใหญ่มาใช้กับเด็ก อันนี้คงไม่มีใครทำนะครับ เพราะตัวยาอาจมีความแรงต่างกันครับ
 6. ห้ามใช้ยาที่หมดอายุ เพราะนอกจากจะไม่เป็นผลต่อการรักษาแล้ว  อาจก่อให้เกิดอันตรายได้

นี่คืออันตรายอันเกิดจากการใช้ยากับเด็ก  แต่เหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเลย  หากเราไม่ซื้อยามาใช้เอง และปฏิบัติตามคำแนะนำของหมอ หรือเภสัชกรอย่างเคร่งครัด

ทิปส์สำหรับป้องกันเหตุการณ์ร้ายอันจะเกิดขึ้น

 • ใช้ยาเท่าที่จำเป็น
 • ไม่ซื้อยามาใช้เอง
 • ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ
 • แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ หากมีโรคประจำตัว หรือแพ้ยาใด ๆ แต่ปกติแพทย์จะเป็นคนถาม
 • อ่านฉลากให้ละเอียด
 • หากมีปัญหาการใช้ยา ให้ปรึกษาเภสัชกรเสมอ

อ่านบทความฉบับสมบูรณ์ไ้ด้จาก นิตยสาร Health Today  March 2010 หน้า 88-89

บทความโดย ภญ.กฤติยา สธนเสาวภาคย์

Posted in สุขภาพ | Tagged | Leave a comment

ที่สุดของโลก : แม่น้ำไนล์ที่ยาวที่สุดในโลก

แม่น้ำไนล์ที่กำลังไหลผ่านกรุงไคโร ประเทศอียิปต์

ที่มาของภาพ  :  http://upload.wikimedia.org

ข้อมูลคร่าว ๆ ของแม่น้ำไนล์

 • ชื่อ Nile (ไนล์)  มาจากภาษากรีก  แปลว่า แม่น้ำที่ยิ่งใหญ่
 • ต้นกำเนิด ประกอบด้วยแม่น้ำสาขา  2   สายหลัก  คือ

–  White Nile (แม่น้ำไนล์สีขาว) ต้นกำเนิดอยู่ที่ป่าทางตอนใต้ของประเทศรวันดา

–  Blue Nile  (แม่น้ำไนล์สีน้ำเงิน) ต้นกำเนิดอยู่ที่ทะเลสาบทาน่า (Lake Tana)

 • ความยาว  6,650 กิโลเมตร หรือ 4,132 ไมล์
 • ปากแม่น้ำ  ไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอเรเนียน (Mediterranean Sea)

เส้นสีขาวคือ White Nile สีน้ำเงินคือ Blue Nile และสีแดงคือแม่น้ำไนล์ทางตอนเหนือ

ทีมาของภาพ  :  http://upload.wikimedia.org

แม่น้ำไนล์  ถือว่าเป็นแม่น้ำสายหลักของทวีปแอฟริกา  และเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลก  แม่น้ำสายนี้ไหลไปทางทิศเหนือนะครับ  ไม่เหมือนเจ้าพระยาบ้านเรา

แม่น้ำสายนี้มีแม่น้ำสาขาใหญ่ ๆ 2  สาย  คือ แม่น้ำสีขาว  และแม่น้ำสีน้ำเงิน ทำไม่ถึงเรียกว่าแม่น้ำสีขาว  และสีน้ำเงินก็ไม่รู้  ไม่เหมือนที่อุบลราชธานี  เราเรียกกันว่าแม่น้ำสองสี  เพราะมีสีขุ่นและสีใสนั่นเอง

แม่น้ำไนล์สีขาว  (White Nile)  มีต้นกำเนิดอยู่ที่ ทะเลสาบเกรท (Great Lake)  ซึ่งเป็นกลุ่มทะเลสาบขนาดใหญ่  ที่อยู่ใกล้กันในแถบแอฟริกาตอนกลาง  แต่ถ้าไล่ต้นกำเนิดกันจริง ๆ จะอยู่ที่ป่าทางตอนใต้ของประเทศรวันดาโน่น   ซึ่งไหลผ่านประเทศแทนซาเนีย  ทะเลสาบวิคตอเรีย  ประเทศอูกานดา  ประเทศซูดานทางตอนใต้

แม่น้ำไนล์สีน้ำเงิน (Blue Nile)  มีต้นกำเนิดอยู่ที่ทะเลสาบทาน่า (Lake Tana)  ในประเทศเอธิโอเปีย  ซึ่งไหลผ่านประเทศซูดานจากภาคตะวันออกเฉียงใต้  แม่น้ำทั้งสองสายนี้ใหลมาบรรจบใกล้ ๆ กับกรุงคาร์ทูม  เมืองหลวงของประเทศ  ซูดาน

ภาพถ่ายจากนาซ่า แสดงให้เห็นดินดอนสามเหลี่ยมแม่น้ำไนล์ (Nile Delta)  ซึ่งใหญ่ที่สุดในโลก

ที่มาของภาพ  :  http://upload.wikimedia.org

แม่น้ำไนล์ทางตอนเหนือส่วนใหญ่ไหลผ่านทะเลทราย  จากประเทศซูดานไปยังประเทศอียิปต์  ซึ่งเป็นประเทศที่ได้ขึ้นชื่อว่า  ดินแดนแห่งอารยธรรมอียิปต์โบราณ  ประชากรอียิปต์โดยมาก  ตั้งรกรากเรียงรายตามชายฝั่งของแม่น้ำ  และคงไม่ต้องแปลกใจเลย  ที่การค้นพบแหล่งอารยธรรมอียิปต์โบราณนั้น  สามารถค้นพบได้ตามฝั่งแม่น้ำไนล์   จุดหมายปลายทางของแม่น้ำไนล์  ไหลลงสู่ดินดอนสามเหลียมแม่น้ำไนล์ (Nile Delta)   ซึ่งเป็นดินดอนสามเหลี่ยมที่ใหญ่ที่สุดในโลก  แล้วไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอเรเนียน

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่

http://en.wikipedia.org/wiki/Nile

Posted in ที่สุดของโลก | Tagged | Leave a comment

แบบทดสอบไวยากรณ์อังกฤษ: Article (A/ an) Level one

หลังจากที่ได้ศึกษา ไวยากรณ์อังกฤษง่าย ๆ สไตล์ครูนพ A/ An : Level 1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลองมาทดแบบทดสอบไวยากรณ์ อาร์ทิเคิล A/ An  Level one ดูซิว่าจะคะแนนเต็มหรือเปล่า

Posted in แบบทดสอบไวยกรณ์อังกฤษ Level 1 | Tagged | 4 Comments

โอปอหัดอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

โอปอกำลังหัดอ่านภาษาอังกฤษครับ โดยความช่วยเหลือของคุณพ่อ เพื่อน ๆ จะหัดอ่านอย่างโอปอก็ได้ครับ วันละคำสองคำก็พอ รับรองว่าจะต้องเก่งแน่นอน

Posted in บันทึกโอปอจัง | Tagged | Leave a comment

โอปอและเพื่อน Back to School

ว้าว !! เปิดเทอมใหม่  กับชุดใหม่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ ซึ่งรัฐบาลได้มอบเงินให้ผู้ปกครองไปซื้อชุดและอุปกรณ์การเรียน  โครงการนี้ดีมากครับ ถ้าจะให้ดีกว่านี้น่าจะให้เยอะกว่านี้หน่อยครับ อิ ๆ

โรงเรียนโอปอเปิดได้สองอาทิตย์แล้วครับ  ซึ่งต่างจากเพื่อน ๆ ที่อยู่ในบริเวณที่ยังเป็นปัญหา  ซึ่งเปิดได้แค่อาทิตย์เดียวเอง  ยังไงก็ขอส่งกำลังใจให้เพื่อน ๆ ได้ร่ำเรียนอย่างเป็นปกติสักทีนะครับ

โอปอเคย ๆ อิจฉาเพื่อน ๆ ที่อยู่ในกรุงนะ  ประเภทที่ว่า ไฟสว่าง  ทางสะดวก ไปมาง่าย สะดวกสบายประมาณนี้แหละ ซึ่งต่างจากบ้านนอกคอกนาที่มีถนนหนทางเต็มไปด้วยหลุม ประปาไม่ต้องพูดถึง ทุกวันนี้อาบน้ำบ่อ บ้าง สระบ้าง แต่บางบ้านก็มีบ่อบาดาลกันแล้ว

พูดถึงถนนนี่่  หลุมของถนนดำไม่เหมือนถนนดินครับ มันเป็นหลุมที่มีเหลี่ยมคมมาก ๆ ตกหลุมทียางแตกที บางรายหนักหน่อยกระทะล้อแตกก็มี  อยากให้นายกช่วยออกต่างจังหวัดที่มันกันดารหน่อย  เพราะว่าทุกที่ ๆ คนใหญ่คนโตผ่านไปถนนหนทางจะดีขึ้นทันตาเห็นเลย  ทำนองว่า ผู้ว่า นายอำเภอกลัวเสียหน้า ประมาณนั้น ต้องเร่งซ่อมแซมกันใหญ่  นี่แหละประเทศไทย

Posted in บันทึกโอปอจัง | Tagged | 2 Comments