สนุกกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก: Pets-สัตว์เลี้ยง

สนุกสนานกับเกมส์  คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Pets – สัตว์เลี้ยง  เป็นเกมส์ที่สร้างสรรค์ให้กับเด็ก ๆ ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำคัญอย่างยิ่ง  สำหรับนักเรียนที่ต้องการเก่งภาษาอังกฤษ  เพราะคนที่รู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษมาก ๆ จะได้เปรียบในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  และสามารถทำคะแนนได้ดีกว่าด้วย

Posted in สนุกกับคำศัพท์สำหรับเด็ก | Tagged | 1 Comment

ไวยากรณ์อังกฤษง่าย ๆ สไตล์ครูนพ A/An: Level 1

A กับ An คือ อะไร ?

สองคำนี้เขาเรียกว่า article (อาร์ทิเคิล)  แน๊ะ ก็ยังงงอยู่ดี  เอาเป็นว่า สองคำนี้เรียกกันง่าย ๆ ว่า คำนำหน้านาม แล้วกัน

เป็นที่สังเกตุอยู่อย่างหนึ่งว่าประเทศในโซนเอเชีย จะไม่มีคำนำหน้านาม ไม่ว่าจะเป็นจีน หรือ ญี่ปุ่น และอีกหลาย ๆ ประเทศ รวมทั้งไทยก็ดี  ซึ่งผิดกับประเทศในโซนยุโรป

สรุปว่า A กับ An เรียกให้เข้าใจง่าย ๆ ว่า  “คำนำหน้านาม” นะครับ

แล้วสองคำนี้ อ่านว่าอะไร และแปลว่าอย่างไร ?

A อ่านว่า เอ แต่เวลาอ่านจริง ๆ ในรูปประโยค จะอ่านว่า อะ (ไม่ใช่แต่ใกล้เคียง เพราะสระนี้ไม่มีในภาษาไทย)

An อ่านว่า แอน แต่เวลาอ่านจริง ๆ ในรูปประโยค จะอ่านว่า อัน (ไม่ใช่แต่ใกล้เคียง เพราะสระนี้ไม่มีในภาษาไทย)

สองคำนึ้แปลว่า หนึ่ง ครับ

การใช้ A กับ An แตกต่างกันไหมเอ่ย ?

แตกต่างแน่นอนครับ  หลักการใช้มีดังนี้

  • a ใช้นำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ  หรือเสียงพยัญชนะ
  • an ใช้นำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยสระ  หรือเสียงสระ

เดี๋ยวก่อน สระและพยัญชนะคืออะไร แล้วเสียงสระและเสียงพยัญชนะเป็นยังไง

  • สระคือ a e i o u
  • พยัญชนะคือ ตัวที่เหลือทั้งหมดจากสระ
  • เสียงพยัญชนะหมายความว่า ตัวของมันเองเป็นสระแต่ออกเสียงเป็นพยัญชนะ
  • เสียงสระหมายความว่า ตัวของมันเองเป็นพยัญชนะแต่ออกเสียงเป็นสระ

มีวิธีสังเกตุตรงไหนหรือเปล่าว่า ตัวไหนเสียงสระ ตัวไหนเสียงพยัญชนะ

ให้สังเกตุที่คำอ่านของมันจากพจนานุกรมครับ ถ้าคำไหนที่ตัวแรกเป็น อ อ่าง ถือว่าเป็นเสียงสระ ให้ใช้ an นำหน้าได้เลย เช่น

ant  แือ้นท  : an ant  อ่านว่า แอน แน๊นท มดหนึ่งตัว

egg  เก  : an egg  อ่านว่า แอน เนก ไข่หนึ่งฟอง

ice cream ไสกรีม : แอน ไนสกรีม ไอศกรีม หนึ่งแท่ง

orange  อรินจ : แอน นอรินจ ส้มหนึ่งผล

umbrella  อัมเบร็ลละ : แอน นัมเบร็ลละ ร่มหนึ่งคัน

ส่วนคำใดที่คำขึ้นต้นไม่ใช่  อ อ่าง ถือว่าเป็นเสียงพยัญชนะ  ให้ใช้ a นำหน้า  เช่น

cat  แค็ท :   a cat อ่านว่า  อะ  แค็ท แมวหนึ่งตัว

dog อก :  a dog อ่านว่า  อะ  ดอก สุนัขหนึ่งตัว

boy อย :   a boy อ่านว่า อะ  บอย เด็กชายหนึ่งคน

school  กูล :  a school อะ  สกูล โรงเรียนแห่งหนึ่ง

หมายเหตุ :: มีอยู่สองตัวเท่านั้นที่อาจเป็นปัญหาว่าจะใช้  a หรือ an นำหน้าดี นั่นคือ h และ u เพราะสองตัวนี้ สามารถอ่านออกเสียงสระ  หรือพยัญชนะก็ได้  ให้สังเกตเอาแล้วกัน เช่น

house  เาส  :  a house อ่านว่า อะ  เฮาส บ้านหนึ่งหลัง

hour  เาเวอะ : an hour อ่านว่า แอน เนาเวอะ หนึ่งชั่วโมง

uncle อังเคิล :  an uncle อ่านว่า แอน  นังเคิล ลุงหนึ่งคน

university ยูนิเวอซิททิ :  a university อ่านว่า  อะ  ยูนิเวอซิททิ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

ทำไม an ant จึงอ่านว่า แือน แน๊นท ทำไมไม่อ่านว่า แอน แอนท์

หลักภาษาเรียกว่า linking sound คือการเชื่อมกันของการออกเสียง  ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการออกเสียงนั่นเอง  ซึ่งมีหลักง่าย ๆ คือคำใดที่ขึ้นต้นด้วย  อ อ่าง ให้ตัด  อ  อ่าง ออก แล้วนำตัวสะกดตัวหน้ามาใส่แทน  (เดี๋ยวค่อยเรียนรู้ทีหลังครับ)  เช่น

come on ถ้าอ่านทีละคำ  จะอ่านว่า คัม  ออน แต่การออกเสียงจริง ๆ ให้ตัด  อ  อ่าง ออก แล้วนำตัวสะกดตัวหน้า คือ  ม ม้า มาใ่ส่แทน  ก็จะอ่านได้ว่า คัม  มอน ที่เราเคยได้ยินกันไง

ข้อควรจำ::

ในกรณีต่อไปนี้จะเติมอะไรดี

…….big egg

…….orange cat

……..small umbrella

ถ้าเป็นเช่นนี้  ให้ยึดคำที่อยู่ข้างหน้าแทน คือคำว่า  big, orange และ small

a big egg  อ่านว่า อะ บิก แค็ท  ไข่ใบใหญ่

an orange cat  อ่านว่า แอน  ออรินจ  แค็ท

a small umbrella  อ่านว่า  อะ  สมอลล อัมเบร็ลละ

ตัวอย่างประโยคการใช้ A /An

I like a big cat

อาย ไลค คะ บิก แค็ท (ฉันชอบแมวตัวใหญ่ตัวหนึ่ง)

An orange dog is very strong.

แอน นอรินจ ดอก กิส เวริ สตรอง (สุนัขตัวสีส้มตัวหนึ่งแข็งแรงมาก)

My uncle is eating an apple.

มาย ยังเคิล ลิส ซีททิง แงน แนพเพิล (คุณลุงของฉันกำลังกินแอปเปิ้ลหนึ่งลูก)

สรุปสั้น ๆ คือ An นำหน้าเสียง สระ / A นำหน้าเสียงพยัญชนะครับ

หลังจากจบบทเรียนนี้แล้ว ลองทำแบบทดสอบดูซิครับ

แบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  อาร์ทิเคิล A/ An level 1

Posted in ไวยากรณ์อังกฤษ Level 1 | Tagged | 5 Comments

โอปอจังไปงานศพกับพ่อ

วันนี้โอปอไปงานศพกับคุณพ่อครับ  เป็นงานศพในรูปแบบชนเผ่าเขมร จังหวัดศรีสะเกษ

วันนี้เป็นวันที่เขาแห่ศพไปเผาที่วัด  ซึ่งขบวนแห่จะมีพระสงฆ์และพ่อพราหม์นำหน้า ตามด้วยญาติสนิท มิตรสหาย และเพื่อนบ้านที่ไปร่วมงานอย่างคับคั่ง

โอปอได้รวมเก็บทานที่เขาโปรยด้วยแหละ  แต่ไม่ได้สักบาท

เดี๋ยววันหลังจะมาบอกเล่าประเพณี  การจัดงานศพในรูปแบบของท้องถิ่นนี้ให้ทราบกันนะครับ  ว่าเขามีขั้นตอนอย่างไร  ซึ่งอาจแปลกแตกต่างจากถิ่นอื่นนะครับ

Posted in บันทึกโอปอจัง | Tagged | Leave a comment

ไวยากรณ์อังกฤษง่าย ๆ สไตล์ครูนพ Nouns: Level 1

ไวยากรณ์อังกฤษ Nouns Level one

คำนาม คือ อะไร ?

ก่อนอื่นลองหลับตาสักสองสามวินาที แล้วลืมตาขึ้น…………..หลังจากนั้นลองมองไปรอบ ๆ ตัวดูซิ

เห็นอะไรบ้างเอ่ย ??  สิ่งที่เราเห็น และจับต้องได้ทั้งหมดนั่นแหละคือคำนามครับ เช่น

cat  แค็ท  แมว

car คา  รถยนต์

boy บอย  เด็กชาย

school  สกูล  โรงเรียน

สรุปแล้ว  คำนามคือ คำที่ใช้แทนคน  สัตว์  สิ่งของ และสถานที่ ครับ

คำนามของภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่างกันตรงไหน ?

นี่แหละคือประเด็นสำคัญที่สร้างความปวดหัวให้กับคนไทย  เพราะว่าคำนามในภาษาไทยนั้น  นามที่เป็นเอกพจน์และพหูพจน์  เป็นตัวเดียวกัน เช่น เป็ดหนึ่งตัว  เป็ดสิบตัว ในขณะที่ภาษาอังกฤษนั้นบางคำก็ไม่เปลี่ยน  บางคำเติม s  บางคำเติม es บางคำตัด  y  ออกแล้วเติม ies และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งเราจะได้เรียนรู้กันอย่างแจ่มแจ้งเลยครับ

เดี๋ยวก่อน เอกพจน์และพหูพจน์คืออะไร ?

พจน์ แปลว่าคำพูด หรือถ้อยคำ

เอก แปลว่า  หนึ่ง

พหู แปลว่า  หลาย

ในทางไวยากรณ์นั้น  เอกพจน์หมายถึง  จำนวนเพียงจำนวนเดียว หรือพูดสั้น ๆ ก็คือ ตัวเดียว อันเดียวนั้นแหละ  ส่วนพหูพจน์ก็ตรงกันข้ามกัน  คือจำนวนมาก  หรือหลายตัว  หลายอันนั่นเอง

ดังนั้น  คำนามเอกพจน์ หมายถึงคำนามที่มีเพียงจำนวนเดียว (อันเดียว)  คำนามพหูพจน์  คือคำนามที่มีหลายจำนวน (หลายอัน)

คำนามเอกพจน์และพหูพจน์ต่างกันอย่างไร

คำนามเอกพจน์และพหูพจน์  ในภาษาอังกฤษค่อนข้างสร้างความสับสน  ให้กับนักเรียนไทยค่อนข้างมาก  เพราะคำนามบางคำเติม s บางคำ เติม es  หรือบางคำก็คงรูปไว้  ซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาในระดับสูง ๆ ต่อไป

สำหรับคำนามใน  Level 1 นี้  ขอให้นักเรียนได้เรียนรู้คำนามเอกพจน์  และพหูพจน์ในระดับง่าย ๆ ก่อนนะครับ

คำนามเอกพจน์คือ  คำนามที่ไม่มีการเติม S

ส่วนคำนามพหูพจน์  คือคำนามที่มี S ต่อท้ายครับ

มาดูตัวอย่างคำนามเอกพจน์  และพหูพจน์กันครับ

เอกพจน์ พหูพจน์ คำอ่าน ความหมาย
sister

boy

teacher

cat

dog

bird

egg

pen

house

school

market

bank

sisters

boys

teacher

cats

dogs

birds

eggs

pens

houses

schools

markets

banks

ซิสเตอะ

บอย

ทีชเชอะ

แค็ท

ดอก

เบิด

เอก

เพ็น

เฮาส

สกูล

ม๊าคิท

แบ็งค

พี่สาว

เด็กชาย

ครู

แมว

สุนัข

นก

ไข่

ปากกา

บ้าน

โรงเรียน

ตลาด

ธนาคาร

ความหมายของคำนามเอกพจน์ และพหูพจน์ต่างกันหรือเปล่า

ต่างกันครับ  เวลาที่นักเรียนแปลเป็นไทยให้แปลดังนี้ครับ

cat ให้แปลว่า  แมว เช่น  a cat  แมว หนึ่งตัว  (การใช้ a/ an จะได้เรียนบทถัดไป)   my cat  แมวของฉัน เป็นต้น

ส่วน cats ให้แปลว่า แมวหลายตัว  แต่ถ้ามีคำบ่งบอกจำนวนอยู่ด้วย  คำว่าหลายตัวไม่ต้องแปลก็ได้ครับ เช่น  ten cats แมวสิบตัว  many cat แมวหลายตัว (คำว่า many แปลว่า หลายอยู่แล้ว )

ส่วนคำอื่น ๆ ก็ทำนองเดียวกันครับ

ตัวอย่างประโยคคำนามเอกพจน์ และพหูพจน์

A boy is swimming.

อะ บอย ยิส สวิมมิง (เด็กชายคนหนึ่งกำลังว่ายน้ำ)

Boys are swimming.

บอยส ซา สวิมมิง (เด็กชายหลายคนกำลังว่ายน้ำ)

I have one cat.

อาย แฮฝ วัน แค็ท (ฉันมีแมวหนึ่งตัว)

You have five cats.

ยู แฮฝ ไฟฝ แค็ทส (คุณมีแมวห้าตัว)

My house is small.

มาย เฮาส ซิส สมอล (บ้านของฉันหลังเล็ก)

There are ten houses in town.

แด รา เท็น เฮาสิซ ซิน ทาวน (มีบ้านสิบหลังในเมือง)

สังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างคำนามของภาษาไทย  กับภาษาอังกฤษหรือยังเอ่ย

คำนามในภาษาไทยไม่มีการเปลี่ยนรูปแต่อย่างใด  ในขณะที่คำนามในภาษาอังกฤษนั้น แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด  คำนามเอกพจน์และพหูพจน์  ยังไม่จบนะครับ  กรุณาศึกษาหัวข้อถัดไปครับ

แบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ คำนาม (nouns) level 1

ไวยากรณ์อังกฤษง่าย ๆ สไตล์ครูนพ นามเอกพจน์ พหูพจน์  level 2

Posted in ไวยากรณ์อังกฤษ Level 1 | Tagged | 3 Comments