แนวทางการจัดทำหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สรุปสาระของ แนวทางการจัดทำหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในแต่ละชั้นปีศึกษา

จากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วยหลักพอประมาณ มีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว โดยใช้คุณธรรมกับความรู้ เพื่อนำไปสู่ความสมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง จัดทำชุดหนังสือ “หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง” จำนวน ๖ เล่ม ในรูปแบบ e-book ภายในบรรจุเนื้อหาของหลักคิดและตัวอย่างการปฏิบัติ พร้อมทั้ง แนวทางการจัดทำหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในทุกสาระวิชา โดยมีรายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้น ดังนี้

 • . ช่วงชั้นที่ ๑ (ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓) มุ่งให้ผู้เรียนฝึกใช้ชีวิตพอเพียงในระดับตนเองและครอบครัว โดยเน้นการรู้จักช่วยเหลือตนเอง และครอบครัว รู้จักการออม และรู้จักการแบ่งปันสิ่งของที่มีอยู่ให้กับผู้อื่น ประกอบด้วยตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้

.๑ หน่วยการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ : หัวข้อ “ปฏิบัติตนดี มีความพอเพียง” มีตัวอย่างประกอบด้วย

 • เรื่อง การทำความสะอาดร่างกาย
 • เรื่อง การใช้สิ่งของที่มีอย่างประหยัดและคุ้มค่า
 • เรื่อง เงินทองของมีค่า
 • เรื่อง การแบ่งปันต่อผู้อื่น

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 • เรื่อง เพื่อนร้าย เพื่อนรัก / กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
 • เรื่อง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ / กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

.๒ หน่วยการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ : หัวข้อ “ชีวิตสดใส พอใจพอเพียง” มีตัวอย่างประกอบด้วย

 • เรื่อง บ้านที่น่าอยู่
 • เรื่อง จิตสำนึก
 • เรื่อง ซื้อดีมีสุข
 • เรื่อง จิตสาธารณะ

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม

http://www.sufficiencyeconomy.org/userfiles/imagesfiles/sum%20up.pdf

Posted in การเรียนการสอน | Leave a comment

ต้นปาล์มออกยอดเป็นหัวพญานาค 8 หัว อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

ปาล์มหัวพญานาคขุขันธ์

ต้นปาล์มออกยอดเป็นหัวพญานาค ณ บริเวณสวนสาธารณะ ตากะจะ หน้าที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ เป็นปรากฏการที่ฮือฮาอย่างมากในเวลานี้ นับตั้งแต่ 7 ต.ค. เป็นต้นมามีพี่น้องทั่วสารทิศเ้ข้ามากราบไหว้ เป็นสิริมงคลบ้างก็ขอหวยตามประสา และมีเสียงร่ำลือมาว่างวดนี้ 81 (ห้ามซื้อนะ

ต้นปาล์มต้นนี้ดูจากภาพแล้วนี่จะเป็นต้นใหญ่แน่นอนแต่พอไปดูจริงกลับเป็นต้นเล็กๆ สูงราวหัวนี่แหละ ถ้าเป็นต้นใหญ่จะงดงามมากโขทีเดียว บ้างก็ว่ามี 9 หัว แต่พอไปนับดูแล้วก็มีแค่ 8 หัวครับ

คนที่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ซื้อธูปเทียนบูชาขอลาภตามระเบียบ แต่คนที่ร่ำรวยจากงานนี้คือคนที่พิมพ์รูปมาขาย ต้นทุนใบละสามบาทขายใลบละยี่สิบบาท วันหนึ่งขายได้เป็นพันใบกำไรเท่าไหร่ก็คูณหารเอาเอง ต้องยอมรับคนที่เห็นโอกาสในการทำเงินทอง

มีคนแซวเล่นๆ ว่าสงสัยท่านพญานาคหนีน้ำท่วมมากหรือเปล่า เพราะที่ขุขันธ์ปีนี้แล้งจนวินาทีสุดท้ายก็ว่าได้ ข้าวในนาเหี่ยวแห้งเกือบตายหมด ฝนจึงตกลงมาหลังเพื่อน แต่บางคนพอเห็นภาพแล้วก็บอกว่าเป็นเพราะต้นไม้ไม่สมบูรณ์จึงทำให้ออกมาบิดๆ เบี้ยวๆ อันนี้ก็ไม่ว่ากัน ความเชื่อใครความเชื่อมัน

Posted in ประเพณี ความเชื่อ | Leave a comment

ประเพณีแซนโดนตาบ้านโอปอ

ประเพณีแซนโดนตา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเพณีแซนโดนตาบ้านโอปอก็คล้ายกับหมู่บ้านอื่นๆ ที่เป็นชนเผ่าเขมรนั่นแหละครับ บ้านที่โอปออยู่เป็นบ้านของตาและยาย และแม่็โอปอเป็นลูกสุดท้อง ต้องอยู่บ้านยายครับ และเป็นธรรมเนียมที่ว่า ลูกๆ ที่ออกเรือนแล้วต้องนำเครื่องเซ่นไหว้มาทำพิธีที่บ้านพ่อแม่ ไม่ว่าพ่อแม่จะมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตแล้วก็ตามครับ เห็นเครื่องเซ่นไหมครับ หลังจากเซ่นแล้วเสร็จโอปอหมดละครับ ยกเว้นลีโอ

ประวัติคร่าวๆ ประเพณีแซนโดนตา

ในช่วงวันขึ้น 15 ค่ำเดือนสิบทุกปี ประตูนรกจะถูกเปิดออก และสัตว์นรกทั้งหลายจะได้รับอนุญาิตให้ขึ้นมากินข้าวปลาอาหารบนโลกมนุษย์ที่ลูกหลานได้ทำเครื่องสังเวยไว้ให้ ดังนั้นลูกหลานทุกคนก็จะเตรียมเครื่องเซ่นไว้ให้วิญญาณบรรพบุรุษที่ยังตกระกำลำบาก ซึ่งก็ไม่รู้ว่ามีใครบ้าง ในขณะที่เซ่นไหว้ก็จะเรียกชื่อปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้วตลอดทั้งบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปนานแล้วด้วย หลังจาก  15 ค่ำ สัตว์นรกทั้งหลายต้องกลับลงนรกดังเดิม

ของที่เซ่นไหว้หลักๆ ก็จะมีกล้วยกับข้าวต้ม ข้าวปลาอาหาร ขนมต่างๆ และผลไม้ทั่วไป

Posted in ประเพณี ความเชื่อ | Leave a comment

หลักเกณฑ์โครงการสวัสดิการเงินกู้ ชพค. 7 กู้3 ล้านบาท

หลักเกณฑ์โครงการสวัสดิการเงินกู้ ชพค. 3 ล้านบาท

มีพรายกระซิบจากวงในถึงหลักเกณฑ์การกู้ ชพค. โครงการ 7 ไว้ดังนี้ครับ

 • กู้ไม่เกิน 1.2 ล้านบาท อายุการเป็นสมาชิกต้อง 6 เดือน
 • กู้เกิน 1.2 ล้านบาทขึ้นไป อายุสมาชิก 1 ปี
 • คนที่กู้รอบก่อนสามารถกู้กลบหนี้เก่าได้
 • สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน ต้องมียอดเหลือ 20 % ขึ้นไป
 • บุคคลไม่มีรายได้ประจำ ใช้ สเตทเม็นต์ 6 เดือนล่าสุด และมียอดเหลือ 20 % ขึ้นไป
 • บุคคลที่ไม่มีหน่วยหักเงินเดือนให้หักเงินจากบุคคลที่มีหน่วยหักเงินเดือนพ่อแม่พี่น้อง สามีภรรยา คนค้ำที่เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • ทำประกันชีวิตอายุไม่เกิน 65 ปี
 • ระยะเวลากู้ 25 ปี มีหลักทรัพย์ 30 ปี
 • จำนวนคนค้ำ ไม่เกิน 3 แสน ใช้ 1 คน เกิน 6 แสน – 1.2 ล้าน ใช้ 2 คน เกิน 1.2 ล้าน ใช้ 3 คน
 • ถ้าไม่ทำประกันสินเชื่อ ต้องหาคนค้ำเพิ่มจากเดิม โดยคนค้ำหนึ่งคนมีมูลค่า 3 แสน ถ้ากู้ 3 ล้านก็หามา 10 คน
 • คนๆหนึ่งค้ำได้ไม่เกิน 3 สัญญา กู้ 3 ล้านก็จับกลุ่มกัน 4 คน นะครับ
 • เงินสมทบ กู้ 1 ล้าน สมทบ 2 พัน กู้ 2 ล้าน สมทบ 3 พัน กู้ 3 ล้าน สมทบ 4 พัน
 • คนกู้ต้องมีอายุไม่เกิน 74 ปี
 • ผู้ค้ำต้องมีเงินเดือนดังนี้

– ข้าราชการ 10,000 บาท
– เอกชน 10,000 บาท
– บำนาญ 8,000 บาท
– ทั้งหมดนี้ต้องมีเงินเหลือ 20 % ขึ้นไป

*** ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ชพค.โครงการ7

หมายเหตุ : เป็นแค่หลักเกณฑ์คร่าวๆ ยังไม่แน่นอนเด้อ

Posted in เงิน ๆ ทอง ๆ | 20 Comments

ฝึกฝนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผ่านบทเรียนอินเตอร์แอคทิฟ

มาฝึกฝนคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่าน บทเรียนอินเตอร์แอคทิฟนี้ดูครับ เป็นการทดสอบไปในตัวว่าเรารู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษมากน้อยเพียงใด บทเรียนที่สร้างสรรค์ขึ้นมานี้ เพื่อเป็นตัวช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์มากขึ้น สืบเนื่องจากว่านักเรียนรู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษน้อยมาก การฝึกฝนคำศัพท์ผ่านบทเรียนนี้ จะทำให้นักเรียนได้ความรู้คู่กับความสนุกสนานไปในตัว และเคำศัพท์ที่นำมาใช้นี้ เป็นคำศัพท์พื้นฐานที่นักเรียนต้องจดจำให้ได้ เพราะเป็นคำศัพท์พื้นฐานในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว

คลิกเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และบทเรียนภาษาอังกฤษ

Posted in การเรียนการสอน | Leave a comment