Tag Archives: ยาอันตรายสำหรับเด็ก

ยาอันตรายสำหรับเด็ก

ที่มาของภาพ :http://www.our-teacher.com/home/attachment/201001/18/181_1263791308Hj3x.jpg สิ่งใดมีคุณอนันต์  สิ่งนั้นก็มีโทษมหันต์ ยาก็เหมือนกันครับ มันสามารถบำบัดโรคได้  แต่ถ้าใช้ไม่ถูกต้องก็เป็นอันตรายต่อชีวิตเหมือนกันครับ บทความวันนี้ขอเสนอยาที่เป็นอันตรายต่อเด็ก ๆ อันเป็นสุดที่รักของพ่อแม่  หากเราไม่มั่นใจก็ควรงดเด็กขาดครับในการซื้อยามาใช้เอง  อย่างน้อย ๆ ควรปรึกษาเภสัชกรที่ขายยาให้เราก่อนจะดีกว่า  การใช้ยาที่ไม่ถูกต้องไม่ใช่อันตรายกับเด็กเท่านั้น  ผู้ใหญ่เองก็เช่นกัน ข้อห้ามในการใช้ยาสำหรับเด็กได้แก่ ห้ามใช้ยาที่เด็กเคยแพ้มาก่อน ซึ่งหากนำมาใช้อาจก่อให้เกิดอาการที่รุนแรงมากขึ้น ซึ่งคงไม่แปลกใจใช่ไหมเอ่ย  เวลาที่ไปโรงบาลนั้นหน่ะ พยาบาลที่ใจดีมักจะถามเสมอว่า “เคยแพ้ยาอะไรหรือเปล่าคะ” ทั้งนี้เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นนั่นเอง ห้ามใช้ยาบางชนิดกับเด็กที่มีโรคประจำตัว สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นหากเราไม่ซื้อยาเอง และทุกครั้งที่ไปโรงพยาบาลให้บอกหมอ หรือพยาบาลเลยว่า เด็กน้อยมีโรคประจำตัวอะไร ห้ามใช้ยาฆ่าเชื้อในกลุ่มเตตร้าไซคลิน เช่น ด็อกซีไซคลิน ในเด็กที่อายุต่ำกว่า เก้าปี เพราะยาจะไปจับกับฟัน  ทำให้ฟันดำถาวร และจะเป็นการรบกวนการเจริญเติบโตของกระดูก ห้ามใช้ยาแอสไพรินกับเด็กที่อาจเป็นไข้เลือดออก เพราะจำทำให้โรคกำเริบมากขึ้น  และห้ามใช้กับเด็กและวัยรุ่นที่เป็นโรคอีสุกอีใส  … Continue reading

Posted in สุขภาพ | Tagged | Leave a comment